Pareiga vykdyti teisėtus nurodytus ir reikalavimus, laikytis tyrimo veiksmo atlikimo ar (ir) teisiamojo posėdžio tvarkos:

  • nukentėjusysis privalo vykdyti ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, ikiteisminio tyrimo tei­sėjo ir teismo teisėtus nurodymus, duodamus remiantis Baudžiamojo proceso kodeksu ar ki­tais įstatymais, netrukdyti tirti bei nagrinėti baudžiamąją bylą (BPK 163 str. 1 d.). Jei atlieka to­­kius veiksmus, gali būti nubaustas bauda, o Baudžiamojo proceso kodekse numatytais atve­jais ir areštu iki 1 mėnesio (BPK 163 str. 1 d.)
  • nukentėjusysis, kuris po teisiamojo posėdžio pirmininko įspėjimo pakartotinai pažeidžia posė­džio tvarką ar parodo nepagarbą teismui, gali būti pašalintas iš teismo posėdžių salės (BPK 259 str. 3 d.), o jei nepaklūsta teismui jį pašalinti iš posėdžių salės arba nors ir paklūsta, tačiau tą daro triukšmingai ar rodydamas kitokią nepagarbą teismui, gali būti nubaustas bauda ar areštu iki 1 mėnesio (BPK 259 str. 4 d.).

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design