Pareiga kviečiamam atvykti

  • nukentėjusysis privalo šaukiamas atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ir į teis­mą (BPK 83 str. 1 d.)
  • jei nukentėjusysis be svarbios (pateisinamos) priežasties neatvyksta pas ikiteisminio tyrimo pa­­reigūną, proku­ro­rą ar į teismą, jis gali būti prievarta atvesdinamas (BPK 142 str.) ar (ir) nu­baus­­tas bauda (BPK 83 str. 2 d., 163 str. 1 d.). Jei nukentėjusysis be svarbios priežasties ne­at­vyksta į teismą, teisėjas ar teismas gali paskirti jam areštą iki 1 mėnesio (BPK 83 str. 3 d., 163 str. 1 d.)
  • jei į apklausą nukentėjusysis šaukiamas telefonu ar kitais būdais, bet ne šaukimu, už neatvyki­mą į apklausą negali būti taikomos BPK 163 straipsnyje nurodytos procesinės prievartos prie­mo­nės (BPK 182 str. 2 d., 185 str.)
  • jei į teisminį bylos nagrinėjimą neatvyko nukentėjusysis ar jo atstovas, teismas nusprendžia, ar nagrinėti bylą, ar padaryti teisiamojo posėdžio pertrauką, ar bylos nagrinėjimą atidėti, atsiž­velgdamas į tai, ar galima be nukentėjusiojo ar jo atstovo išsamiai ištirti visas bylos aplinkybes ir apginti nukentėjusiojo interesus (BPK 251 str.)
  • jei į teisminį bylos nagrinėjimą neatvyko civilinis ieškovas ar jo atstovas, teismas civilinį ieškinį pa­lieka nenagrinėtą, tačiau, jei civilinis ieškovas prašo nagrinėti civilinį ieškinį jam nedalyvau­jant ar teismas pripažįsta, kad reikalinga civilinį ieškinį nagrinėti civiliniam ieškovui nedaly­vau­jant, teis­mas turi teisę spręsti civilinį ieškinį iš esmės (BPK 252 str. 1 ir 2 d.)

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design