Lietuvos baudžiamas procesas yra pagrįstas vadinamuoju „oficialumo“ principu, kuris reiškia, jog sprendimas pradėti ar nepradėti ikiteisminį tyrimą, kada ir kaip jį užbaigti, kaltinti ar nekaltinti bei kokį kaltinimą reikšti, yra paliktas menkai kontroliuojamai baudžiamojo persekiojimo institucijų diskrecijai. Todėl Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinta nukentėjusiojo teisė reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, bei teisė gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą neretai virsta ir į procesinę kovą su tingiai ar atmestinai savo pareigas vykdančios baudžiamosios justicijos pareigūnais.

Pagal BPK 45 straipsnį teisėjas, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas prieš kiekvieną su nukentėjusiuoju atliekamą proceso veiksmą privalo išaiškinti ar bent jau įsitikinti, kad nukentėjusiajam yra žinomos ir suprantamos tiek apskritai baudžiamajame procese, tiek atliekant konkretų proceso veiksmą jo turimos procesines teisės bei užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti.

Nukentėjusio samprata baudžiamajame procese

Tapimas nukentėjusiu baudžiamajame procese

Svarbiausios nukentėjusiojo teisės


Teisė gauti informaciją ar būti informuotam

Teisė asmeniškai, betarpiškai (tiesiogiai) ir aktyviai dalyvauti baudžiamosios bylos procese

Teisė reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo

Teisė reaguoti į neteisėtą procesinį elgesį

Teisė gauti žalos ir patirtų išlaidų atlyginimą

Teisė turėti atstovą

Teisė gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą

Teisė prašyti taikyti anonimiškumą

Svarbiausios nukentėjusiojo pareigos


Pareiga kviečiamam atvykti

Pareiga duoti parodymus

Pareiga duoti teisingus parodymus ir nieko nenutylėti

Pareiga vykdyti nurodytus reikalavimus

Susisiekite su mumis


Įveskite savo vardą
Įveskite teisingą el. paštą
Prašome parašyti temą
Prašome parašyti žinutę
Patvirtinkite tapatybę

Copyright © 2020 | Advokatų profesinė bendrija Merkevičius, Juonys ir partneriai | Visos teises saugomos | Sprendimas Senu/<as design